Regulamente

Olimpiada de limba germană modernă se desfășoară în baza următoarelor regulamente, precizări și proceduri:

  • Având în vedere că sezonul de olimpiade se apropie, la nivel de ISJ ni se cer datele de organizare a fazelor pe școală și pe localitate. Conform cu precizările de anul școlar trecut din Regulamentul specific de organizare a olimpaidei de limba germană modernă, se menționează la capitolul 3. art. 19.2 faptul că acolo unde este un număr mic de participanți se poate decide organizarea direct a fazei județene, fără participarea elevilor la fazele pe școală și locală. Se menține această precizare?

    • Desigur! Etapele pe școală și pe localitate se organizează, după nevoie, acolo unde numărul de participanți înscriși inițial este mai mare de n x 7, und n este numărul de profesori evaluatori neutri din județul respectiv (conform art. 19 (4) din Regulamentul specific)

      În practică, se consideră că un profesor care pregătește elevi pentru olimpiadă poate să și evalueze, de aceea multe județe nu au nevoie de mai mult de 7 participanți la etapa județeană pentru un profesor evaluator, deci nu au nevoie decât, eventual, de o etapă pe școală, unde să se selecteze participanții până la raportul de 7 la un evaluator.

  • Pingback: Experții Creșterii()

  • Pingback: Noutăți olimpiadă 2018 | Experții Creșterii()