by Sorin Giurumescu

Share

by Sorin Giurumescu

Share

Codul deontologic al Comisiei Centrale a

Olimpiadei de Limba Germană Modernă (Experții Creșterii)

Membrii comisiei aderă la cele șase principii și valori ale Experților Creșterii și se angajează să le promoveze în activitatea lor în cadrul comisiei, cât și în afara acesteia:

– Încredere în potențialul pozitiv al schimbării,

– Spirit de echipă,

– Corectitudine,

– Contribuție și creștere,

– Libertatea deciziilor comune și diversitatea acceptată a opiniilor,

– Provocările favorizează creșterea.

  1. Încrederea în potențialul pozitiv al schimbării se referă la curajul de a lua în considerare orice posibilă schimbare. Experții creșterii își asumă curajul schimbării și o atitudine de îmbunătățire permanentă a Olimpiadei de limba germană modernă și a fiecăruia din membrii acestei echipe.
  2. Spiritul de echipă se referă la asumarea deciziilor și a consecințelor acestora ca o echipă. Meritele sunt ale echipei, erorile sunt ale echipei. Orice erori sau merite individuale sunt discutate numai în interiorul echipei și numai cu scopul învățării și îmbunătățirii. Experții Creșterii sunt concentrați pe rezultate, nu pe merite sau vină. Fiecare Expert al Creșterii se simte responsabil de protejarea imaginii echipei în exterior și de respectarea acestui cod deontologic de către toți membrii echipei.
  3. Corectitudine: Dacă un membru al echipei are o situație de incompatibilitate (posibil interes sau preferință personală) se va abține de la discuția respectivă sau va aduce la cunoştinţa celorlalți această situație. Fiecare Expert al Creșterii va căuta să elimine preferințele personale din toate situațiile care necesită o decizie corectă și se va ghida numai după spiritul și litera regulamentelor aplicate în acea situație.
  4. Contribuție și creștere: Fiecare Expert al Creșterii își va aduce contribuția, în funcție de experiența, preferințele personale si nevoile grupului la creșterea echipei și a sa personală, în sensul învățării și îmbunătățirii permanente. Fiecare contribuție a celorlalți va fi respectată. Experții Creșterii sunt toleranți și motivați să contribuie la realizarea obiectivelor acestei echipe și să accepte abordări cât mai diferite.
  5. Libertatea deciziilor comune și diversitatea acceptată a opiniilor se referă la spiritul de libertate și toleranță care caracterizează dezbaterea și adoptarea deciziilor în cadrul echipei. Fiecare Expert al Creșterii se autoeducă în direcția curajului de a exprima oricând și opinii contrare majorității dintr-un moment sau altul și în direcția toleranței față de asemenea opinii exprimate de ceilalți. Toate opiniile sunt luate în considerare în cadrul echipei și analizate din perspectiva rezultatelor posibile ale propunerilor care rezultă. În urma unei asemenea proceduri deciziile comune sunt adoptate și asumate de toți membrii echipei, inclusiv de către cei care au avut o opinie contrară pe parcursul discuțiilor. Experții Creșterii prezintă în afara echipei numai deciziile finale și nu se dezic de acestea în fața terților câtă vreme fac parte din această echipă.
  6. Provocările favorizează creșterea: Fiecare situație nouă este tratată de către Experții Creșterii ca o provocare și, prin urmare, ca o șansă de creștere, de dezvoltare a nivelului de expertiză al echipei și a fiecărui membru al ei. Nu există eșec ci numai feedback, adică învățare. Tratarea greșelilor drept eșecuri poate bloca învățarea, de aceea Experții Creșterii aleg să trateze fiecare situație dificilă drept o provocare care duce la învățare.
  7. Pentru promovarea acestor valori și principii, Experții Creșterii aleg, prin aderarea la această echipă, să aibă o conduită conformă cu acestea și care să ducă la creșterea acestei echipe și la creșterea personală a fiecăruia din ei. În acest scop, Experții Creșterii se abțin de la orice acțiune care ar putea aduce atingere imaginii echipei sau a celorlalți colegi în afara echipei.

 

 

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare