by Asociația Gutenberg

Share

by Asociația Gutenberg

Share

Gutenberg, singura organizație de studenți vorbitori de limba germană din România, si Clubul Studenților Germaniști din Iasi, susține Olimpiada de Limba Germană Modernă și modul de organizare și desfășurare a acesteia.

Organizația este formată din studenți care provin din diverse părți ale țării pentru a studia la Cluj, la București sau la Iași și care sunt ghidați de valori, principii și tradiții comune, dar nu în ultimul rând, care au trecut majoritar prin experiența olimpiadei.

Dorința noastră este de a crea o comunitate a tinerilor vorbitori de limba germană, pentru a promova cultura și tradițiile acesteia. Pentru a ne îndeplini acest scop, organizăm diferite proiecte de-a lungul anului, dar și workshop-uri pe timpul olimpiadei, care oferă profesorilor o viziune prezentată de studenți asupra importanței educației nonformale. Anul acesta am ținut opt workshop-uri pentru elevi și două pentru profesori, fiind alături de participanți pe întregul parcurs al olimpiadei, oferindu-le sprijin și sfaturi. Acest lucru este de altfel o tradiție ce ar trebui să rămână neschimbată. Olimpiada de Limba Germană Modernă a fost văzută mereu ca mai mult decât un concurs, a fost considerată o experiență de neuitat, în timpul căreia ai oportunitatea de a cunoaște oameni implicați, care împart aceleași valori și care se ambiționează reciproc pentru a reuși.

Olimpiada de Limba Germană Modernă este unică în cadrul acestor tipuri de concurs, în special datorită structurii sale. O structură meticulos elaborată, gândită pentru a motiva elevii să își folosească cunoștințele de limba germană, atât în contexte teoretice, cât și în contexte practice. Atât proba scrisă, care tratează mereu teme de actualitate și interes pentru tineri, cât și cea de proiect pe grupe, care îi stimulează pe elevi să lucreze în echipă pentru a atinge un scop comun, sunt experiențe care rămân întipărite pentru mult timp în amintirea participanților. Schimbarea acestei structuri, ar lua cu siguranță oportunitatea viitoarelor generații de a simți aceleași sentimente de împlinire și satisfacție, care ar trebui mereu încurajate în dezvoltarea personala a elevilor.

Modul de corectare a lucrărilor la nivel județean, prin scanare și ulterior trimitere a acestora în alte județe, este un mod corect și obiectiv, care oferă tuturor elevilor șansa de a fi evaluați în același mod, având toți șanse egale de a excela și de a se califica la etapa națională.

Etapa națională, care se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, adună atât profesori, cât și elevi de pretutindeni, oferindu-le astfel oportunitatea de a se cunoaște și de a interschimba informații despre diverse moduri de predare sau învățare. Repartizarea pe nivele de limbă este foarte importantă, deoarece oferă fiecărui participant șanse egale de câștig, indiferent dacă este începător sau avansat.
În concluzie, Olimpiada de Limba Germană Modernă nu este un simplu concurs, ci o sumă de experiențe frumoase, care ajută la închegarea unei comunități puternice, dornice de a face o schimbare în bine. Din acest motiv și din cele enumerate mai sus, noi susținem continuarea tradițiilor de până acum!

________

Gutenberg, der einzige deutschsprachige Studentenverein Rumäniens, sowie der Germanistikstudentenclub Iasi unterstützt die DaF-Olympiade, sowie dessen Ablauf und Organisation.

Der Verein besteht aus Studenten, die aus dem ganzen Land kommen, um in Klausenburg, Bukarest sowie Iași zu studieren. Diese haben gemeinsame Werte, Prinzipien und Traditionen, aber nicht zuletzt, hatten die meisten die Gelegenheit, bei der DaF-Olympiade teilzunehmen.
Unser Ziel ist es, eine Gemeinschaft mit all den jungen Menschen zu erschaffen, die Deutsch sprechen, um deren Kultur und Traditionen weiterzugeben. Um dieses Ziel zu erreichen, organisieren wir im Laufe des Jahres verschiedenste Projekte, aber auch Workshops während der Olympiade, die den Lehrern ermöglichen, einen Einblick in die informelle, spielerische Bildung ermöglichen, die von Studenten präsentiert wird. Dieses Jahr haben wir acht Workshops für Schüler und zwei für Lehrer gehalten, wir standen den Teilnehmern während der gesamten Olympiade mit Rat und Unterstützung zur Seite. Dies ist eine Tradition, die nicht verändert werden darf. Die DaF-Olympiade war schon immer mehr als nur ein Wettbewerb. Sie wurde als ein unvergessliches Erlebnis aufgefasst, während dem viele Bekanntschaften gemacht wurden, mit anderen Beteiligten, die dieselben Werte teilen und die sich gegenseitig motivieren, das Ziel zu erreichen.

Die DaF-Olympiade ist unter dieser Wettbewerbskategorie einzigartig, vor allem wegen ihrer Struktur. Dieser ist dazu gedacht, die Schüler zu motivieren, ihre Deutschkenntnisse in Theorie sowie in Praxis einzusetzen. Sowohl die schriftlichen Prüfungen als auch die Gruppenprojekte enthalten aktuelle Themen, die für die Jugendlichen interessant sind und sie dazu motiviert, zusammenzuarbeiten und für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen. Dies sind Erfahrungen, die für immer in Erinnerung der Schüler bleiben.
Die Änderung dieser Struktur würde den nächsten Generationen die Chance vorenthalten, dieselben Erfahrungen zu machen sowie auch die Erfüllung und Zufriedenheit zu fühlen, Gefühle die in der Entwicklung der Schüler eine große Rolle spielen.

Auch die Auswertung der Arbeiten auf Kreisebene läuft, dadurch dass diese zur Korrektur in andere Landkreise geschickt werden, fair und objektiv ab. Somit hat jeder Schüler dieselbe Chance, sein Können zu zeigen und sogar eine Stufe weiter, auf nationalem Niveau antreten zu können.
Die nationale Phase findet eine Woche lang statt und es kommen sowohl Lehrer als auch Schüler von überall, was ihnen ermöglicht, sich kennenzulernen und Informationen über verschiedene Methoden des Lehrens und des Lernens auszutauschen.
Die Aufteilung auf verschiedene Sprachniveaus ist dabei sehr wichtig, da somit jeder dieselbe Chance hat, zu gewinnen, ob Anfänger oder Fortgeschrittener.

Als Fazit ist zu sagen, dass die DaF-Olympiade nicht nur ein einfacher Wettbewerb ist, sondern viele schöne Erfahrungen beieinander repräsentiert, die dabei helfen, eine starke Gemeinschaft zu bilden, die den Wunsch hat, die Welt zu einer besseren zu machen. Aus diesem sowie den oben genannten Gründen, unterstützen wir den weiteren Erhalt der Traditionen wie bisher!

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare