Punct de vedere referitor la organizarea olimpiadei de limba germană modernă

Membrii Asociației Profesorilor de Limba Germană din România s-au exprimat în forurile interne ale asociației și doresc să transmită tuturor celor interesați următorul punct de vedere:

Olimpiada Internațională de Limba Germană, organizată de către Asociația Internațională a Profesorilor de Limba Germană și Institutul Goethe, reprezintă un reper incontestabil cu privire la modul de organizare a olimpiadei similare în România. Pornind de la ultimele cercetări referitoare la modul de achiziție a limbilor străine și la motivarea tinerilor, având în vedere experiența vastă acumulată de către membrii noștri în organizarea și dezvoltarea conceptuală a acestei competiții, dorim să atragem atenția asupra câtorva principii de organizare care constituie baza olimpiadei de limba germană modernă, atât la nivel național, cât și internațional:

  • Împărțirea participanților pe niveluri de competențe lingvistice conform Cadrului European Comun de Competențe pentru Limbi (CECRL) reprezintă modalitatea de abordare care asigură corectitudinea și menținerea motivării participanților; clasele în care învață participanții (vârsta) ar putea fi un criteriu de împărțire pe categorii de participanți doar dacă am avea situația de la matematică, în care elevii învață în condiții egale, cel puțin din punct de vedere formal;
  • Din împărțirea participanților pe categorii de niveluri de competențe lingvistice rezultă imposibilitatea de aplicare a criteriului referitor la competențele lingvistice pentru realizarea clasamentului în cadrul unei categorii de participanți: „cel mai bun” de la B1 devine, prin dezvoltare de competențe, cel mai slab de la B2, deci ar avea „interesul” să continue să participe, în mod incorect, tot la B1;
  • Conform modelului furnizat de etapa internațională a olimpiadei, creativitatea, inteligența și competențele sociale, demonstrate pe parcursul unor activități în care mediul de comunicare este limba germană, reprezintă criteriile de departajare a participanților.

            Pornind de la aceste observații, profesorii de limba germană modernă din asociația noastră consideră că olimpiada nu trebuie confundată cu un examen de limbă și trebuie menținute și dezvoltate toate aspectele care constituie succesul acestei olimpiade, cum ar fi: evaluarea neutră (evaluarea lucrărilor scanate în alte județe decât cele din care provin), calibrarea evaluatorilor, obligativitatea probei de proiect pentru toți participanții de la etapa națională, evaluarea „pe verticală” (fiecare evaluator câte un criteriu) și promovarea valorilor și principiilor echipei care a dezvoltat această olimpiadă, așa cum se regăsesc acestea pe site-ul www.experti.crestere.org

Din aceste motive membrii APLGR solcită ca orice posibilă schimbare să fie dezbătută cu profesorii înainte de implementare.

 

Comitetul Director al APLGR

 

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare