Categories: Articol, Corectitudine

by Carmen Pîrlog

Share

Categories: Articol, Corectitudine

by Carmen Pîrlog

Share

10 pentru Corectitudine

scale-307346_640 (1)Corectitudinea este una dintre cele mai preţuite valori în activitatea de evaluare. Este necesară evaluatorului, pentru un feed-back elocvent şi o intervenţie eficientă în proces, după cum este necesară celui evaluat, care obţine un răspuns onest raportat la standardele evaluării, dar şi un indiciu cu rol motivaţional, pozitiv sau negativ.Corectitudinea reprezintă o aşteptare esenţială a celor evaluaţi faţă de toţi profesorii, educatorii, factorii angrenaţi în activităţi de evaluare. Dar când este vorba de olimpiade, așteptările cresc, întrucât cei evaluaţi sunt întotdeauna elevi foarte performanţi. A ierarhiza în interiorul unui grup performant presupune profesionalism şi onestitate. Iar dacă evaluatorii, membrii comisiilor centrale ale olimpiadelor sunt profesionişti recunoscuţi, onestitatea este un principiu unanim respectat. Şi totuşi…

La olimpiada de limba germană modernă am dezvoltat strategii care asigură corectitudinea şi care pot constitui puncte de referinţă în organizarea şi desfăşurarea tuturor olimpiadelor din România. Pentru că:

  1. Olimpiada de limba germană este, până în acest moment, singurul concurs unde se realizează în totalitate o evaluare neutră la nivel naţional, ceea ce este comparabil cu evaluarea externă aplicată oricărui sistem. Faptul că profesorii evaluează lucrări ale unor elevi, fără să aibă cel mai mic indiciu al provenienţei acestora, este în conformitate cu litera şi spiritul regulamentului concursurilor şi, totodată, sporeşte sensibil obiectivitatea în evaluare.
  2. La olimpiada de limba germană se realizează evaluarea pe verticală, mai exact se evaluează centrat pe un anumit criteriu, astfel încât evaluatorul nu este influenţat de alţi factori (criterii) în aprecierea pe care o realizează. Practic, fiecare lucrare este comparată cu toate celelalte pe fiecare criteriu evaluat, şi nu în mod global. Se evită, în acest mod, eroarea de tip „halou” în evaluare.
  3. Fiecare criteriu (item) este evaluat în paralel, de membri diferiţi, care nu ştiu cine evaluează acelaşi item. Pe de o parte, se dublează evaluarea fiecărui item, pe de altă parte, se asigură validitatea evaluării.
  4. Criteriile de calificare la etapa naţională sunt fixate la nivelul judeţului de unde provin elevii. Esenţial este faptul că acestea sunt stabilite înainte de desfăşurarea acestei etape, ceea ce anulează orice tip de „negociere” după ce sunt cunoscute la nivel judeţean rezultatele evaluării.
  5. Olimpiada de limba germană modernă este singura olimpiadă ai cărei evaluatori beneficiază de formare aplicată şi care au fost testaţi înainte de a fi solicitaţi să participe la această activitate.
  6. Înainte de desfăşurarea fiecărei etape naţionale a olimpiadei, membrii comisiei centrale participă la un seminar în care pregătesc în detaliu competiţia. Propunerile de subiecte vin din partea membrilor comisiei centrale exclusiv pentru nivelurile lingvistice la care nu au elevi participanţi în concurs.
  7. Elevii participă la olimpiadă în conformitate cu nivelul real de cunoaştere a limbii, întrucât olimpiada nu este un concurs centrat pe cunoaşterea limbii germane, ci un concurs de creativitate în limba germană, în care elevii demonstrează ce pot crea în limba germană la nivelul cunoştinţelor lingvistice pe care le posedă. Nu este important mediul sau modul în care s-a produs învăţarea limbii germane ci „produsul creat” prin intermediul instrumentului lingvistic. În acest mod, se realizează o evaluare pe eşantioane de elevi cu nivel similar de cunoştinţe, încă o cale de a asigura corectitudinea evaluării.
  8. Lucrările scrise ale elevilor care participă la etapa naţională sunt scanate imediat după ce s-a încheiat proba de concurs şi sunt postate pe site-ul oficial al olimpiadei. Fiecare elev îşi recunoaşte lucrarea şi poate citi lucrările tuturor celorlalți participanţi. De asemenea, se poate consulta cu profesorul care îl îndrumă, astfel încât poate avea un feed-back în momentul în care se afişează rezultatele. Această formă de transparenţă asigură pe de o parte, accesul tuturor elevilor la toate lucrările, pe de altă parte confidenţialitatea, căci elevii nu îşi recunosc decât propria lucrare.
  9. La nivelul comisiei centrale se elaborează orizontul de aşteptare, un document care se publică şi care dă elevilor informaţii despre modul în care era de aşteptat să fie abordat itemul nestructurat, astfel încât să se încadreze în cerinţă. Prin acesta se delimitează foarte clar ceea ce se punctează şi nu se lasă loc unor diferenţe inacceptabile între evaluatori.
  10. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei internaţionale de limba germană impune cerinţa de a selecta extrem de responsabil participanţii la acest concurs. În consecinţă se sporeşte necesitatea efectuării unei ierarhizări foarte corecte, lucru înţeles pe deplin şi aplicat în consecinţă.

 

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare