Categories: Olimpiada 2016

by Elena Mitrea

Share

Categories: Olimpiada 2016

by Elena Mitrea

Share

Conform art. 20 din Regulamentul specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de limba germană modernă, Comisia Centrală a aprobat, pentru anul 2016, criteriile pentru…

Selectarea elevilor pentru lotul național lărgit 

în vederea participării la

Olimpiada Internaţională de Limba Germană Modernă 

(IDO) – Berlin 2016  

  1. Stabilirea nivelului lingvistic la care urmează să participe reprezentanții României: 2 x B2/C1;
  1. Se exclud, în conformitate cu regulamentul olimpiadei internaționale, participanții a căror limbă maternă este limba germană, cei care au trăit mai mult de șase luni consecutiv în spațiul germanofon.
  1. La olimpiada internațională sunt admiși doar elevi ai claselor IX – XI.
  1. În lotul național lărgit, în cadrul etapei naționale, se selectează elevi care îndeplinesc criteriile de mai sus și, în plus:

– sunt premianții probelor individuale de la categoria (categoriile) B2j, B2a, C1j sau C1a;

– au obținut la SP1 (originalitate și încadrare în temă) un punctaj bun, stabilit de comisie în funcție de nivelul de dificultate al subiectelor, chiar dacă nu au obținut premii;

– dau dovadă de competențe sociale și de comunicare constatate de membrii Comisiei Centrale atât în perioada de pregătire a probei de proiect, cât și cu ocazia prezentării proiectelor.

  1. Anterior selecției lotului, fiecare elev își va declara disponibilitatea de participare la olimpiada internațională.
  1. Lotul național lărgit va fi selectat dintre elevii care îndeplinesc criteriile menționate mai sus, printr-o probă specifică, în concordanță cu cerințele olimpiadei internaționale.
  1. În timpul săptămânii dedicate pregătirii lotului național lărgit, elevii vor participa la activități similare celor de la etapa internațională și vor fi evaluați în funcție de competențele demonstrate pe parcursul realizării sarcinilor de lucru, conform celor menționate mai jos.

Criterii de selecție a celor 2 participanți la

IDO – Berlin, 2016

         Din lotul național lărgit pentru IDO 2016 sunt selecționați elevi care demonstrează:

– competențe sociale și civice;

– inteligență lingvistică;

– creativitate;

– competențe de comunicare în limba germană de nivel cel puțin B2;

– spirit de fairplay;

– capacitatea de a se adapta situațiilor care pot apărea în grupurile de lucru;

– flexibilitate în gândire;

– motivație personală;

– preluarea inițiativei într-un grup de lucru eterogen, fără a crea disconfort celor din jur;

– toleranță și lipsă de prejudecăți (diferență de cultură, religie, etnie, rasă etc.);

– exprimarea propriei păreri sprijinită de argumente pro/ contra;

– capacitatea de a interacționa cu participanții, aparținători ai altor culturi;

– capacitatea de a se adapta contextului real;

– disponibilitatea de participare la IDO.

Criteriile de selecție au fost stabilite de către Comisia Centrală a Olimpiadei de Limba Germană Modernă, în prezența reprezentanților Asociației Profesorilor de Limba Germană din România – DVR și Institutului Goethe din București.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare