by Luminița Stoian

Share

by Luminița Stoian

Share

Ghid de bune practici – Spiritul de echipă

„Un grup devine o echipă atunci când fiecare membru este îndeajuns de sigur pe el şi pe contribuţia lui încât să laude aptitudinile celorlalţi.”

– Norman Shidle

Olimpicii care au participat la ediţiile trecute ale Olimpiadei de Limba Germană Modernă au învăţat că echipa are viaţă şi că cel mai eficient pentru a obţine un produs finit apreciat este cât de responsabil îşi îndeplineşte rolul în echipa din care face parte, căci responsabilitatea este abilitatea noastră, a mea, a ta de a răspunde.

La ce? La tot ce ne înconjoară, la tot ceea ce afectează propriul sistem de valori şi principii, la toate provocările pe care ni le trimite viaţa.
Şi iată cum simplul cuvânt ”responsabilitate” trezeşte în ei o avalanşă de întrebări.

R E S P O N S * A B I L I T A T E

Abilitatea de a răspunde

Rolurile pe care le îndeplinesc în cadrul echipei, fie că sunt orientate către acţiunea de grup, fie către membrii grupului sau spre gândire, toate se identifică cu aceeaşi coordonată, şi anume aceea de a se comporta, a contribui cu idei, de a fi activ, de a fi critic în mod constructiv sau negativ şi de a reacţiona faţă de alţii într-un mod eficient.

Munca de echipă presupune un caleidoscop de abilităţi, iar fiecare dintre membrii ei se remarcă cu abilităţile individuale, ce contribuie la realizarea produsului.

În cadrul proiectului literar ”Rucksackbibliothek”, care se derulează cu statulul de „probă practică” în cadrul olimpiadei, participanţii învaţă să-şi dezvolte competenţele sociale, lucrând în echipă şi exersându-şi propriul sistem de valori: autenticitate de idei, trăiri şi emoţii, încredere, înţelegere, toleranţă şi curaj în a-şi exprima opiniile şi a le accepta în plenum.

Se crede adesea că învăţarea este procesul ce se petrece în mintea indivizilor, dar pe de altă parte el trebuie să cuprindă şi o componentă socială. Astfel ei pot explora probleme, pot proba idei şi deveni mai degrabă manipulatori activi de cunoştinţe, decât receptori pasivi ai acestora.

Aşadar spiritul de echipă vă pregăteşte, dragi adolescenţi, pentru provocările vieţii de adult, vă ajută să învăţaţi care sunt modalităţile prin care puteţi avea succes în viaţă, vă dă încrederea în forţele proprii, pentru ca la nevoie chiar şi munţii din loc să-i mutaţi.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare