by Corina Gugu

Share

by Corina Gugu

Share

Diversitatea opiniilor și libertatea deciziilor duc la soluții neașteptate, sau: Dreptul tău să nu fii de acord cu mine

Echipa „Experţii Creşterii”, formată din membri ai Comisiei Centrale a Olimpiadei de Limba Germană Modernă din ultimii ani, reuneşte profesori din toate colţurile ţării, de vârste diferite şi cu experienţe profesionale variate. Îi uneşte nu numai dorinţa de a promova limba germană, dar şi strădania de a ajuta la formarea de noi generaţii cu mentalităţi democratice şi civice.
Se poate pune întrebarea cum de o echipă cu o compoziţie atât de eterogenă poate să funcţioneze atât de omogen, încât să crească împreună, să se îmbogăţească odată cu cooptarea fiecărui nou membru, să aibă curajul de a accepta provocări care au dus la schimbări pozitive, astfel încât Olimpiada de Limba Germană Modernă a devenit o competiţie apreciată deopotrivă de elevi, părinţi şi profesori, şi un model râvnit de colegii profesori de alte specialităţi.
Unul dintre „secretele” foarte dragi echipei îl constituie dezbaterile îndelungi şi uneori foarte aprinse, în care fiecare îşi spune părerea şi şi-o susţine, de multe ori, foarte pătimaş, aruncând în discuţie argumentele sale pro şi ciocnindu-se de argumentele contra ale altora, pentru că, pentru fiecare nouă propunere apar de fiecare dată atât adepţii înflăcăraţi, cât şi critici sau sceptici.
Din acest schimb năvalnic de idei, din diversitatea acceptată a opiniilor, apar în final soluţii, uneori neaşteptate, dar care au întotdeauna un potenţial pozitiv de schimbare.
Un exemplu concret îl constituie evaluarea neutră, noua modalitate de evaluare la faza judeţeană a olimpiadei, care, într-o primă etapă, a avut atât susţinători, cât şi critici. Opinia fiecăruia a fost acceptată şi fiecare a avut libertatea de a decide dacă organizează în judeţul său faza judeţeană cu evaluare neutră sau cu clasica evaluare locală. După primul an de evaluare neutră în mai multe judeţe-pilot, chiar şi cei care fuseseră sceptici sau critici faţă de noua modalitate de evaluare şi-au dat seama că avantajele acestei metode sunt mult mai multe decât aşa-zisele neajunsuri tehnice, astfel încât în anul următor evaluarea neutră a fost aplicată la nivel naţional cu rezultate foarte bune.
Astfel, una dintre principalele valori identificate şi respectate de membrii echipei „Experţii Creşterii”, libertatea de a lua decizii şi diversitatea acceptată a opiniilor, a depăşit graniţele comisiei centrale, începând să opereze primele modificări de mentalitate la nivelul celorlalţi profesori, al elevilor şi părinţilor acestora şi croindu-şi încet drumul către o schimbare mai amplă de mentalitate la nivel de societate.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare