Mihaela s-a alăturat echipei în anul 2020.

Mihaela predă limba germană din anul 1991. De-a lungul timpului a predat în domeniul preuniversitar și universitar. Din anul 2009 s-a alăturat catedrei de limbă germană modernă de la Colegiul Național „I.L.Caragiale“ din București, unde predă la ciclul liceal, îndrumând elevii de la clasele cu profil germană bilingv în vederea susținerii diplomelor de competență lingvistică „ DSD I si DSD II“ (Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe I und II”. Este metodistă a I.S.M.B. și membră în Comisia de Specialitate.

Mihaela este o persoană comuniativă, dinamică, care dorește să-i determine pe elevi să devină activi, să comunice liber, să gândească pozitiv și să-și dezvolte permanent competențele sociale și lingvistice.