Sophie Engel

Sophie s-a alăturat echipei în anul 2020.

Sophie Engel a preluat în iunie 2018 funcţia de Director al Departamentului de Limba Germană din cadrul Goethe-Institut Bucureşti. Formată ca profesor de germană și franceză, lucrează la Goethe-Institut din 2008.

Pe lângă formarea continuă a profesorilor de germană și dezvoltarea ofertelor pentru limba germană ca limbă străină și maternă, ea şi-a stabilit ca priorităţi domeniul proiectelor și al dezvoltării proiectelor pentru profesori și cursanți. În cadrul proiectelor este important pentru Sophie Engel să fie în contact permanent cu societatea civilă românească și să abordeze problemele vieții publice. Dezvoltarea durabilă și utilizarea durabilă a resurselor sunt esenţiale pentru ea în acest sens, lucru care se reflectat atât în proiecte, cât și în numeroasele cursuri de perfecşionare pentru profesori. Goethe-Institut București lucrează cu instituții partenere precum Ministerul Educației și Cercetării şi cu Asociația Profesorilor de Limba Germană din România, precum și cu centrele culturale germane din România și Republica Moldova. Pentru Sophie Engel este foarte important să intensifice cooperarea, în care investește mult timp și muncă. Aici se bazează în primul rând pe proiecte de parteneriat.

Comentariile sunt închise.