by Elena Mitrea

Share

by Elena Mitrea

Share

În condițiile speciale ale anului 2022, Olimpiada de limba germană modernă se desfășoară pentru elevii care se pot califica la etapa internațională, la nivelul B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

 

Pentru fiecare etapă, participanții, elevi și profesori, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare în ceea ce privește măsurile de siguranță pentru combaterea răspândirii virusului SARSCov2.
În ceea ce privește selecția Lotului național lărgit și a participanților la etapa internațională, organizatorii etapei internaționale au anunțat condițiile de participare, care presupun vaccinarea obligatorie (v. mai jos).

 

Criterii minimale de calificare la etapa națională a Olimpiadei de limba germană modernă 2022:
• Conform Articolului 12 (2), din partea fiecărui județ se califică la etapa națională câte un elev de la fiecare categorie, B2j și B2a, cel cu punctajul cel mai mare, cu condiția obținerii unui procent de minim
40% din punctajul maxim posibil, respectiv 13,6 puncte.
• În cazul în care, în urma evaluării, vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită categorie, pentru departajare se va avea în vedere, în ordine, punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare: Originalitate, creativitate şi încadrare în temă, notat SP1, Inteligența lingvistică, notat SP2, Competențe lingvistice, notat SP3.

 

Condiții de participare la Olimpiada internațională de limba germană modernă (IDO) – Hamburg, 25 iulie – 5 august 2022
În cadrul etapei etapei naționale a olimpiadei vor fi selectați în lotul național lărgit doar elevi care îndeplinesc următoarele condiții de participare la etapa internațională:
• se exclud, în conformitate cu regulamentul olimpiadei internaționale, participanții care în trecut au fost înscriși la clase cu predare în limba germană maternă, cei a căror limbă maternă este limba germană și cei care au trăit mai mult de 6 luni consecutiv în spațiul germanofon;
• la Olimpiada internațională pot participa doar elevi care la momentul desfășurării acesteia au între 14 și 17 ani (14 ani împliniți până pe data de 25 iulie și 18 neîmpliniți până pe data de 6 august);
• elevii participanți la Olimpiada internațională trebuie să fie vaccinați împotriva COVID-19 cu un vaccin aprobat la nivelul Uniunii Europene, iar de la a doua doză să fi trecut minim 14 zile la momentul începerii olimpiadei, respectiv maxim 9 luni sau vindecați în ultimele 180 de zile premergătoare olimpiadei. În cazul în care de la a doua doză au trecut mai mult de 9 luni, elevii pot participa dacă li s-a administrat doza booster.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare