by Liana Bondici

Share

by Liana Bondici

Share

Stimată Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu,

 

“Și chiar de nu voi fi un far, ci o candela, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candela, tot ajunge, pentru că m-am străduit să aprind lumina.” Nicolae Titulescu

Dascălul este cel care se străduie, clipă de clipă prin tot ceea ce face, să aprindă lumina în mintea și sufletul învățăceilor săi și este în același timp cel care trebuie să știe să țină pasul cu vremea și vremurile.

Olimpiada de limba germană ca și limbă străină, o olimpiadă care prin abordare aprinde „lumina” în sufletul și mintea elevilor participanți este pe cale de a fi schimbată și implicit distrusă, prin introducerea unei noi metodologii, menită să „uniformizeze” toate olimpiadele de limbi străine, respectiv să stingă „lumina” pe care de ani buni de zile olimpiada de limba germană o aprinde și o întreține în mintea și sufletul elevilor implicați.

În rândurile ce urmează doresc să vă prezint atât olimpiada de limba germană, o olimpiadă axată pe dezvoltarea creativității și pe îndrăzneala de a gândi, pe dezvoltarea spiritului de echipă și a abilităților de comunicare, lucruri indispensabile societății în care trăim și spre care vrem, nu vrem ne îndreptăm, cât și opiniile elevilor participanți la olimpiadă de-a lungul anilor, pentru a vă putea face o părere și a împiedica din poziția pe care o dețineți „stingerea” luminii și implicit întoarcerea în timp la o societate care nu mai e contemporană cu realitatea la nivel european, și nu numai.

Olimpiada de  limba germană – o olimpiadă pe stil european

Elevii participanți la Olimpiadă sunt încadrați pe nivele lingvistice, respectiv A1 – C1, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi străine. Astfel, elevii nu participă la olimpiadă pe nivel de clasă (cls. a VII a, a VIII a, a IX a, a X a, etc.), ci pe nivelul de limbă atins pe parcursul orelor de învățare a limbii germane. Evaluarea lucrărilor se face la nivel national, și nu la nivel local. Lucrările elevilor la proba de producere a unui text scris se evaluează la nivel național de către profesorii de limba germană din alte județe decât cel în care a fost susținută această probă. Participanții nu își scriu numele pe lucrare, ci primesc fiecare câte un cod, după care vor fi apoi identificați la finalul olimpiadei.

După încheierea probelor – producerea unui text scris, înțelegerea unui text citit, și respectiv a unui text audiat – lucrările elevilor se scanează la nivel de județ și sunt trimise comisiei centrale, de unde ele sunt apoi distribuite în alte județe decât cel din care provin pentru a fi corectate de evaluatori neutri, respectiv profesori de limba germană. Corectarea lucrărilor se desfășoară în întreaga țară concomitent, respectiv duminică și luni, luni seara (ora 20:00) este termenul limită de trimitere a rezultatelor la comisia centrală.

Patru criterii de evaluare

Proba de producere a unui text scris este astfel gândită încât prin temele abordate să ofere participanților posibilitatea de a-și pune în valoare creativitatea și inteligența lingvistică, criteriu de evaluare care are de fapt și cea mai mare pondere în evaluarea probei scrise. Fiecare lucrare este evaluată concomitent de către zece evaluatori neutri, fiecare din alt județ (doi evaluează proba de înțelegere a unui text citit; doi cea de înțelegere a unui text audiat; doi evaluaează creativitatea, originalitatea și încadrarea la temă a participanților; alți doi coerența textului și implicit a exprimării; iar alți doi partea de gramatică și lexic, plus încadrarea textului în numărul de cuvinte în funcție de nivelul lingvistic la care se concurează). Depășirea numărului de cuvinte, în sus sau în jos, cu mai mult de 10% din numărul de cuvinte impus atrage după sine penalizarea participantului cu câte 2 puncte minus pentru fiecare 10% din numărul de cuvinte în care acesta trebuie să se încadreze. Sunt în total 4 criterii de evaluare a lucrărilor, evaluare în care sunt implicați concomitent la nivel de țară un număr de aproximativ 300 de profesori.

Odată încheiată evaluarea lucrărilor, rezultatele se trimit comisiei centrale, care le retransmite apoi județelor participante. Punctajul obținut de participanți la proba de producere a unui text scris se adună cu cel obținut la celelalte două probe, totalul de puncte obținut de elevi fiind cel care conduce la clasificarea ierarhică a acestora.

Creativitate și inteligență

Elevii calificați la faza națională a olimpiadei trebuie să facă față unei alte provocări, și anume: proba de proiect, intitulată „Rucksackbibliothek” (Biblioteca din rucsac). După susținerea probelor individuale elevii sunt împărțiți în grupe de câte 8, pe nivele diferite de limbă de la A2 la C1, primesc un roman în limba germană, pe care trebuie să îl citească în trei zile și să-l pună apoi în scenă. Este vorba de partea orală a olimpiadei, unde premiată este în primul rând creativitatea în prezentarea temei abordate, inteligența lingvistică, și nu în ultimul rând spiritul de echipă al participanților, îndrăzneala lor de a gândi și de a exprima ceea ce gândesc…și toate acestea într-o limbă străină cotată a fi foarte grea.

Și nu în ultimul rând acest stil de abordare a unui concurs de performanță într-o limbă străină conduce implicit și la o mai bună dezvoltare a competenței lingvistice a elevilor, întrucât e știut că în comunicare câștigă întotdeauna cel care știe să o facă cel mai bine. Acest lucru îi motivează constant pe elevi în dezvoltarea competențelor lor lingvistice, lucru care se concretizează în obținerea atestatelor lingvistice Goethe, ÖSD sau TELC.

Acest mod de abordare face ca olimpiada de limba germană să fie o olimpiadă „altfel”, și așa e normal să rămână. O olimpiadă unde evaluarea este complet neutră, asigurându-se astfel o transparență deplină a acesteia, o olimpiadă în cadrul căreia copiii sunt stimulați nu doar să învețe o limbă străină, cât mai ales să gândească și să îndrăznească să facă asta. „Ideea ta nu trebuie să fie genială, ea trebuie doar să schimbe lumea…”

Pe site-ul Experții Creșterii sunt postate multe din opiniile elevilor participanți drept dovadă că metoda abordată în construirea olimpiadei de limba germană și-a atins scopul, că s-a reușit a fi „aprinsă” lumina de care pomenea Nicolae Titulescu acum mai bine de un secol, în speranța că lucrurile bine construite vor continua să rămână în picioare și nu vor fi „aruncate în aer” pentru a se încerca într-un mod absolut nerealist și nedrept față de generațiile viitoare reîntoarcerea la „uniformizare”, și asta într-o lume care e atât de diversă și în care pentru a reuși e nevoie de „îndrăzneala de a fi altfel”.

 

Cu stimă,

Liana Bondici

Prof. lb. germană

C.N. „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Lasă un comentariu

Articole similare