Structura olimpiadei de limba germană modernă este diferită de a celorlalte olimpiade

Suntem obișnuiți în România să vedem olimpiadele ca fiind axate pe competiția individuală, pe promovarea individualismului și a încrâncenării în lupta pentru premii, atât la profesori, cât și la elevi. La olimpiada noastră, cei încrâncenați și individualiști sunt dezamăgiți și pleacă singuri, dacă nu se adaptează…

O prezentare .ppt foarte clară a olimpiadei noastre a fost elaborată de Carmen Pîrlog și poate fi vizionată aici.

Structura olimpiadei de limba germană modernă constă în:

  • Probe individuale
  • Proba de echipă

În ce privește probele individuale, importanța acestora a scăzut treptat în ultimii ani, iar accentul s-a mutat de la competențele lingvistice, așa cum era, în primul rând, în urmă cu câțiva ani, la competențele care contează pentru succesul în viață: creativitate și inteligență în abordarea unor teme foarte dificile din punct de vedere intelectual, nu lingvistic. Nu toți profesorii au fost de acord cu această evoluție, deoarece, prin această abordare, se reduce rolul pregătirii efectuate de un profesor de germană. Noi spunem că, la baza succesului unui elev de la olimpiada noastră, stau toți adulții care i-au influențat dezvoltarea de-a lungul vieții – părinții și profesorii care l-au încurajat să se manifeste liber și creativ. „Tocilarii cuminți” nu au succes la noi, la fel ca în viață. Succesul aparține spiritelor libere, celor care au curajul opiniei și înțelepciunea ascultării deopotrivă, din care rezultă inteligența argumentării.

Printre probele individuale au mai rămas și cele de tip lingvistic propriu-zis (receptare de text audio și citit), dar ponderea acestora este mică. Aceste probe sunt păstrate în vederea încurajării modului de predare axat pe metodele moderne. Este însă în discuție la acest moment și echipa ar putea decide să se renunțe la aceste probe pentru etapa națională.

În ce privește proba de echipă, aceasta constă în prezentarea teatrală a ideii unor cărți citit de elevi la prima vedere. Aceasta este proba cea mai așteptată de elevii calificați la etapa națională, deoarece lucrează în echipe formate din elevi din județe diferite și pregătesc prezentarea și câte un poster, astfel încât, la fel ca în viață, în mod inteligent, fiecare poate aduce o contribuție specifică, în funcție de competențele fiecăruia. Mai multe despre proba de proiect găsiți pe pagina dedicată și în articole și testimoniale.